کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری

مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری

جرائم مالیاتی

مطابق ماده ۲۷۴ و ۲۷۹ که در بند ۶۰ اصلاحیه قانون مالیات ها عنوان شده است موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شوند.

۱. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

۲.اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

۳. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

۴. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

۵ . تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

مراحل ثبت شرکت

در نظر داشته باشید برای ثبت شرکت باید ضمن اطلاع از شرایط ثبت شرکت مدارک زیر را تهیه و در مورد اطلاعات زیر توافق کرده باشید:
۱- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران ، هیات مدیره ، بازرسین و مدیرعامل
۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه برای بازرسین (بازرس اصلی و بازرس علی البدل) در شرکت های سهامی .

مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری :

قبل از هر چیز لازم به ذکر است، علامت تجاری حقیقی ،ثبت علامت تجاری به نام شخص و علامت تجاری حقوقی به ثبت علامت تجاری به شرکت گفته می شود.

نقاشی ساختمان

مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری