اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷

متن و عکس عاشقانه در مورد دوستت دارم های کشکَکی

متن و عکس عاشقانه در مورد دوستت دارم های کشکَکی

ash64545-www.asheganeh.ir

از کاه دوستت دارم های کشکَکی تو

کوهی مستحکم از عشق ساخته ام …

از تیشه ی فرهاد هم کاری بر نمی آید…

هر روز دعای زلزله می خوانم

متن و عکس عاشقانه در مورد دوستت دارم های کشکَکی