آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

متن و عکس عاشقانه در مورد دوستت دارم های کشکَکی

متن و عکس عاشقانه در مورد دوستت دارم های کشکَکی

ash64545-www.asheganeh.ir

از کاه دوستت دارم های کشکَکی تو

کوهی مستحکم از عشق ساخته ام …

از تیشه ی فرهاد هم کاری بر نمی آید…

هر روز دعای زلزله می خوانم

متن و عکس عاشقانه در مورد دوستت دارم های کشکَکی