هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

جملات جدید و زیبا عاشقانه ۹۶ و ۲۰۱۷ + عکس عاشقانه دختر

جملات جدید و زیبا عاشقانه ۹۶ و ۲۰۱۷ + عکس عاشقانه دختر

87454610-www,asheganeh.ir

جملات جدید و زیبا عاشقانه

هر چه انسان تر باشیم زخمها عمیق تر خواهند بود..
هرچه بیشتر دوست بداریم.. بیشتر غصه میخوریم.. بیشتر فراق خواهیم کشید.. و تنهایی هایمان بیشتر خواهند شد.. شادی ها لحظه ای و گذرا هستند.. شاید خاطرات بعضی ازآنها تا ابد در یاد بماند..
اما رنجها داستانشان فرق میکند.. تا عمق وجود آدم رخنه میکنند.. و ما هرروز با آنها زندگی میکنیم..
انگار که این خاصیت انســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بودن است

جملات جدید و زیبا عاشقانه ۹۶ و ۲۰۱۷ + عکس عاشقانه دختر