پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۲ آذر ۱۳۹۸

متن نوشته های عاشقانه ی خاص تلگرامی + عکس عاشقانه

متن نوشته های عاشقانه ی خاص تلگرامی + عکس عاشقانه

خواجه
با من سر سنگین است خاتون
دستم را بگیر
بگذار فالی را بگیریم که تعبیرش
بوسه است!
سرآغازِ زندگی
بی شک
صدای خندیدنِ کسی ست که
دوستش داریم…
می شود بخندی!؟
هوس کرده ام یک دلِ سیر زندگی کنم…
♦️♥️♦️ لطف کن پیش من از دلبر و معشوق نگو پیش یک آدم معلول نباید بدوی…!
ساز دستهایم را کوک کرده ام
تو را میشناسند
کافی ست نه با چشم
با دلت
مرا بخوانی
با زبان گفتی برو
با چشم ها گفتی بیا…
میرود در عاشقی، دل یک طرف
 پا یک طرف…
?
بانوي کسي باش که
بهار را دوسـت دارد
و باران را
و رسیدن را . . .
‌زندگي ام از يك تصادف ساده شروع شد
در خياباني كه مسير هميشگي ام است
اما اين تصادف آنقدر شديد بود
كه هنوز هم نتوانسته ام تكه هاي دلم را جمع كنم!
بعد از آن
ديگر هيچ وقت
نگذاشتم غريبه اي حواسم را پرت كند!!

متن نوشته های عاشقانه ی خاص تلگرامی + عکس عاشقانه