یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

متن عاشقانه ” زندگی را سخت نگیر ” + عکس گل عاشقانه

متن عاشقانه ” زندگی را سخت نگیر ” + عکس گل عاشقانه

زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر چند صباحی گذراست .
قصه ی بودن ما
برگی از دفتر افسانه ای راز بقاست
دل اگر می شکند
دل اگر میمیرد
و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد
همه هشدار به توست
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله هاست
به همین زیبایی
به همین کوتاهی …

متن عاشقانه ” زندگی را سخت نگیر ” + عکس گل عاشقانه